وبلاگ دوستان

قبول دارم که این روزها پیدا کردن یک وبلاگ فارسی زنده و پویا که همچنان سرپا مانده باشد کار سختی است. قبول دارم که خیلی از وبلاگ‌نویس‌های خوب این روزها دیگر دل و دماغ نوشتن ندارند. قبول دارم که شاید شبکه‌های اجتماعی و اپ‌های پیام‌رسان و مواردی از این دست در کاهش تعداد وبلاگ‌های فارسی دخیل بوده‌اند. قبول دارم که در این دوره و زمانه بلاگر ماندن همت می‌خواهد. ولی با این همه، هنوز هم هستند وبلاگ‌نویس‌هایی که نوشتن در کنج آرام اتاق را به گم شدن در هیاهوی محتوای سطحی رسانه‌های نوظهور ترجیح می‌دهند. به غیر از آن‌ها، نوگامانی هم در دنیای گسترده وبلاگ‌نویسی هر روز پیدا می‌شوند که کارشان خوب است اما به حمایت از قدیمی‌ترها احتیاج دارند تا ادامه بدهند به کارشان. از این رو، لازم شد این صفحه را به معرفی وبلاگ‌های جدید و کهنه‌ای اختصاص بدهم که خودم مرتبا آن‌ها را می‌خوانم و دنبال می‌کنم. طبیعی است به فراخور جو مواج وبلاگ‌ها، این لیست هم مدام دچار تغییر و تحول خواهد شد. گاهی برخی بلاگ‌ها حذف و چند بلاگ جدید به آن اضافه می‌گردد. پس یادت باشد هر از گاهی دوباره به این صفحه سر بزنی.

وبلاگ‌های شخصی

وبلاگ‌های گروهی