تمرکز

صبح که از خواب بیدار می‌شوی، از همان ابتدا دستت بی‌اختیار به سمت اسمارت فونی می‌رود که شب قبل تا دیروقت به صفحه‌اش خیره شده بودی. یک راست می‌روی سراغ شبکه‌های اجتماعی تا بدانی در این چند ساعتی که خواب بودی چه اتفاقاتی افتاده و چه کسی چه منشن و … ادامه خواندن حکایتی از پیچیدگی تمرکز کردن در دنیای امروزی

ایمیل

شاید صدها بار برای‌تان پیش آمده باشد که صبح در هنگام آغاز کارتان در حال فکر کردن و اولویت بخشیدن به کارهای آن روزتان بوده‌اید، اما وقتی به سراغ صندوق ایمیل‌های‌تان رفتید و ایمیل‌های جدید خود را مطالعه کرده‌اید، رشته افکار از دست‌تان خارج شده و دیگر نمی‌دانید دقیقا از … ادامه خواندن رهایی از عوامل مزاحم در هنگام کار کردن: ایمیل