ارتباط

اگر سوالی از من داشتی یا خواستی پیامی برای من ارسال کنی، می‌توانی از فرم زیر برای من ایمیل بفرستی. البته قول نمی‌دهم، ولی سعی می‌کنم مرتبا به ایمیل‌هایم سر بزنم و اگر پاسخی لازم بود در خدمت خواهم بود.