برای بستن ESC را فشار دهید

بنویسیم

1 مقاله

هر حرفه‌ای را که بخواهید تازه شروع کنید، همیشه حس اضطراب را تجربه خواهید کرد و نویسندگی هم شامل این موضوع می‌شود. وقتی برای بار اول دست به قلم می‌شوید ممکن است کمی دچار ترس و دلهره بشوید و از خودتان بپرسید که اگر نتوانید خوب بنویسید چه می‌شود؟ همین احساس اضطراب سبب می‌شود که شما نتوانید آن‌طور که باید و شاید به نوشتن بپردازید و در نتیجه قطعا نمی‌توانید از تمام مهارت‌ها و استعدادهای خود کمک بگیرید تا اثری قابل قبول را به ثبت برسانید. اگر همین امروز تصمیم گرفتید به دنیای نویسنده‌ها بپیوندید و با همین حس اضطراب مواجه شدید، اجازه بدهید تا یک راز بزرگ را با شما در میان بگذارم. حتی نویسنده‌های حرفه‌ای هم گاهی این اضطراب را احساس می‌کنند. ممکن است ابتدا باور نکنید، ولی به شما اطمینان می‌دهم که هر چقدر در نوشتن تجربه داشته باشید، باز هم این حس ناخوشایند به سراغ‌تان خواهد…