بازاریابی نیاز محور یا محصول محور؛ کدام بهتر است؟

هنگامی که بحث بازاریابی برای یک محصول و یا خدماتی به خصوص به میان می‌آید، دو شیوه برای معرفی و تبلیغ محصول و خدمات در دسترس قرار دارند. یکی از این دو شیوه، بازاریابی با محوریت خود محصول یا خدمات مورد نظر است که من اصطلاحا آن را بازاریابی محصول محور می‌خوانم و دیگری بازاریابی بر اساس نیاز مصرف کننده محصول یا خدمات مورد نظر است که از آن می‌توان به عنوان بازاریابی نیاز محور یاد کرد. حال این‌که تفاوت

مشاهده مطلب