۵ مرحله برای آماده‌سازی، تشکیل و تکمیل جلسات

در هر سازمان، شرکت یا گروهی مباحثی پیش می‌آیند که هر از گاهی لازم می‌شود یک سری جلسات بین برخی یا همه اعضا تشکیل گردد. گروه مورد نظر هر گروهی که باشد، موضوع بحث هر موضوعی که باشد و حاضران جلسه هر کسی که باشند، روند آماده‌سازی و تشکیل جلسه یکسان است و متاسفانه این مراحل توسط بسیاری از گروه‌هایی که از نزدیک دیده‌ام رعایت نمی‌شوند. برخی‌ها فکر می‌کنند همین که بگویند فلان روز جلسه داریم کافی است! این در

مشاهده مطلب