برای بستن ESC را فشار دهید

دیالوگ

1 مقاله

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یا شکست یک داستان، نحوه نوشتن دیالوگ در آن است. گاهی ممکن است یک داستان در باقی جنبه‌ها آن‌چنان نقطه قوتی نداشته باشد اما به خاطر دیالوگ‌های طبیعی و قدرتمندش بتواند خودش را در دل مخاطب جا کند. گاهی هم این احتمال وجود دارد که یک داستان از هر نظر فوق‌العاده به نظر برسد، ولی به خاطر دیالوگ‌های ضعیف و مصنوعی مورد تنفر مخاطبان قرار بگیرد. هدف اصلی نویسنده در نوشتن دیالوگ باید این باشد که مخاطب متوجه مصنوعی بودن گفت‌وگوها نشود. هر چه دیالوگ‌ها واقعی‌تر و طبیعی‌تر ساخته و پرداخته بشوند، به این معناست که نویسنده توانایی و تجربه بیشتری داشته است. در عین حال، اگر دیالوگ مسخره و تصنعی جلوه کند، مخاطب خیلی زود متوجه می‌شود که دارد یک داستان خیالی می‌خواند و فورا ارتباطش با جریان داستان را از دست می‌دهد و این دقیقا همان اتفاقی است که نویسنده نباید اجازه دهد…