برای بستن ESC را فشار دهید

زاویه دید

1 مقاله

پیش‌تر و در پست دیگری با هم در مورد زاویه دید اول شخص، معنا و مفهوم آن و اهمیت این شیوه روایت در بین نویسنده‌ها و مخاطبان مسائلی را مرور کردیم و دانستیم که تقریبا هر نویسنده‌ای که می‌خواهد وارد حیطه داستان‌نویسی بشود باید نوشتن از دید اول شخص را به خوبی تمرین کند و یاد بگیرد. گرچه تقریبا همه ما آدم‌ها تعریف کردن یک ماجرا از زاویه دید اول شخص را بلدیم چون هر وقت می‌خواهیم آن‌چه دیده‌ایم را بیان کنیم، از همین زاویه دید استفاده می‌کنیم، اما با این حال اگر بخواهیم به صورت حرفه‌ای وارد این شیوه روایت بشویم موضوع فرق می‌کند. این کار ظرایف و جزئیاتی دارد که می‌تواند تفاوت‌های بین یک نویسنده حرفه‌ای با یک نویسنده ساده یا کسی که اصلا نویسنده نیست را به خوبی مشخص می‌کند. پرداختن به این ظرایف و جزئیات به دقت نظر و تجربه قابل توجهی نیاز دارد. نوشتار مرتبط:…