برای بستن ESC را فشار دهید

زمان

1 مقاله

قدرت تفکر برای یک نویسنده حرف اول را می‌زند. این قوه تفکر و تعقل نویسنده‌ها است که داستان‌ها و نوشته‌های بی‌نظیر را خلق می‌کند. نویسنده‌ای که نتواند خوب فکر کند قطعا نمی‌تواند آثار ماندگاری از خودش به جا بگذارد. امروز داشتم در همین مورد در اینترنت تحقیق می‌کردم که به اطلاعات جالبی برخوردم. راه و روش افزایش خلاقیت به خصوص برای نوشتن یا در هنگام نوشتن آن‌قدر زیاد است که می‌توان مدت‌ها در موردش نوشت. اما من در این مقاله به ذکر ۵۰ مورد بسنده می‌کنم. برای آن‌که راحت‌تر بتوانید این روش‌ها را به خاطر بسپارید، کل مقاله را به چهار قسمت تقسیم کرده‌ام: تمرکز، مدیریت زمان، اولویت‌بندی و کسب انگیزه. اگرچه همه موارد موجود در این چهار قسمت همگی یک هدف دارند که آن هم تقویت قدرت تفکر در شماست، ولی این تقسیم‌بندی به شما در تحلیل اطلاعات کمک می‌کنند. بدون اتلاف وقت برویم سراغ راه‌هایی برای بهتر فکر…