خودت چه فکر می‌کنی؟

در دوران تحصیلم در مقطع دبیرستان، یکی از همکلاسی‌هایم را به یاد دارم که در برابر پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها از قبل معلوم بود جمله جالبی می‌گفت. “خودت چه فکر می‌کنی؟”. مثلا اگر از او می‌پرسیدی امروز چه ساعتی کلاس‌ها تمام می‌شود در حالی که از قبل برنامه کلاس‌های آن روز را همه دانش‌آموز‌ها می‌دانستند، او هم در پاسخ به جای این‌که جواب مستقیم بدهد می‌گفت خودت چه فکر می‌کنی. این جمله تنها پاسخ او در برابر پرسش‌های واضحی بود که جواب دادن به آن‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسید.

این جمله از همان زمان تا کنون در ذهن من باقی مانده است.… ادامه نوشتار