برچسبشرایط

در آسانسور گیر نکن

د

وسلی دیدز (فیلم زندگی وسلی دیدز) مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری در زمینه نرم‌افزارهای کامپیوتری بود. او مدیریت این شرکت را از پدرش به ارث برده بود. به گفته خود وسلی دیدز، پدرش یک نابغه کامپیوتر بود که چندین سال قبل یک شرکت نرم‌افزاری کوچک راه‌اندازی می‌کند و سپس به مرور آن‌چنان در کارش پیشرفت می‌کند که این شرکت کوچک را به یک غول در زمینه نرم‌افزارهای کامپیوتری تبدیل می‌نماید. اکنون که وسلی دیدز بر...

بهراد جاود یک بلاگر مینیمالیست