سعی نکن فراموش کنی

همیشه وقتی از چیزی ناراحت می‌شوید و موضوعی اعصاب‌تان را خورد می‌کند، بالاخره کسی پیدا می‌شود که بگوید «بهش فکر نکن». هر بار که این جمله را می‌شنوم خنده‌ام می‌گیرد. این لبخند من قطعا از رضایت نیست، بلکه به نظرم این جمله آن‌قدر غلط است که تنها واکنش مناسب همین لبخند زدن است. آخر اصلا مگر می‌شود که به یک موضوع خاص اصلا فکر نکرد؟

اگر کسانی که این جمله را با هدف دل‌داری دادن به راحتی به زبان می‌آوردند، می‌دانستند که با این جمله در واقع فقط صورت مساله را پاک می‌کنند و حتی اثر منفی در فرد مقابل به جا می‌گذارند، شاید هرگز چنین چیزی نمی‌گفتند.… ادامه نوشتار