۱۰ مورد ضروری که باید در قرارداد استخدام به آن‌ها اشاره شود

چه کارمند باشید و چه کارفرما، اولین مرحله برای آغاز کار نوشتن و امضاء یک قرارداد استخدام است. شاید باورش سخت باشد، ولی شخصا موارد زیادی را دیده‌ام که چه از سوی کارمند و چه از سوی کارفرما نقص‌های بزرگی در این مرحله مهم و حیاتی رقم می‌خورند. قرارداد استخدام حکم خشت اول همکاری را دارد و اگر در این امر به اندازه کافی دقت به خرج داده نشود، در آینده مشکلات متعددی برای هر دو طرف قرارداد رخ خواهند

مشاهده مطلب