برای بستن ESC را فشار دهید

قهرمان

1 مقاله

این را دیگر تقریبا همه می‌دانیم که یک داستان از دو شخصیت اصلی تشکیل شده است. یکی شخصیت قهرمان و دیگری ضد قهرمان. البته ابدا قصد ندارم عمق داستا‌ن‌پردازی را به همین دو نوع شخصیت تقلیل بدهم و دیگر انواع شخصیت را نادیده بگیرم. اما دو مهره اصلی هر ماجرایی، قهرمان و ضد قهرمان یا به عبارتی پروتاگونیست و آنتاگونیست هستند. پروتاگونیست یا شخصیت خوب داستان یا قهرمان داستان، همان کسی است که اغلب کار درست را انجام می‌دهد و اهداف نیکی دارد و در جریان قصه می‌کوشد تا به اهداف خوبی که در سر می‌پروراند برسد. از سوی دیگر، آنتاگونیست یا شخصیت بد داستان یا ضد قهرمان، هدفش این است که با اهداف و نیات پروتاگونیست به ضدیت بپردازد و سد راه او در رسیدن به این اهداف بشود. اگرچه می‌توان گفت که آنتاگونیست الزاما نباید یک شخصیت واقعی و مجزا باشد و می‌تواند در قالب یک نیرو یا…