برای بستن ESC را فشار دهید

متافیکشن

1 مقاله

آیا می‌دانید فراداستان چیست؟ هر وقت که کتاب داستانی را در دست می‌گیرد تا بخوانید، خود را وارد یک دنیای خیالی و ساختگی می‌کنید که ساخته و پرداخته ذهن نویسنده اوست. گرچه ممکن است رگه‌هایی از واقعیت در داستان پیدا کنید، اما در نهایت نویسنده برای افزودن جذابیت و گیرایی به داستان مجبور است از دنیای واقعیت دور شود و به خیال روی بیاورد که اگر چنین نباشد اسم آن اثر را نمی‌توان داستان گذاشت، بلکه باید آن را مستندنویسی یا سفرنامه یا زندگی‌نامه یا امثال این‌ها نام نهاد. داستان خیالی است. این را هم نویسنده می‌داند و هم شما. به بیان دیگر، شما می‌دانید که دارید یک ماجرای دروغین را تجربه می‌کنید. شما می‌دانید که نویسنده دارد به شما دروغ می‌گوید و نویسنده هم می‌داند که شما دارید دروغ‌های او را می‌خوانید. دروغ‌هایی که به زیبایی مهندسی شده‌اند تا یک دنیای دروغین مملو از آدم‌های دروغین را شکل بدهند….