غیر ممکن یعنی چه؟

ما آدم‌ها معمولا چه زمانی از عبارت غیر ممکن استفاده می‌کنیم؟ زمانی که انجام دادن یک کار به نظرمان محال باشد؟ شاید. شاید هم نه. شاید این فقط یک بهانه باشد؛ بهانه‌ای برای انجام ندادن یک کار سخت، یا شاید هم کمی سخت‌تر از یک کار سخت. احتمالا تو هم مثل من بارها شنیده‌ای که گفته‌اند فلان کار غیر ممکن است اما بعدها دیده‌ای که یک نفر در یک گوشه از دنیا همان کاری که به نظر خیلی‌ها غیر ممکن می‌آمده را انجام داده است! مگر غیر ممکن نبود؟ پس چطور یک نفر از پس این کار بر آمده؟

یک جمله خیلی کلیشه‌ای هست که در مورد عبارت غیر ممکن زیاد می‌گویند.… ادامه نوشتار