من که اسب نیستم!

تا به حال دیده‌ای آدم‌هایی را که مدام در حال تغییر تصمیمات‌شان هستند و از این شاخه به آن شاخه می‌پرند؟ شاید خیلی‌ها فکر کنند چنین آدم‌هایی قابل اعتماد نیستند چون هر لحظه ممکن است حرف‌شان را عوض کنند و از مسیر دیگری به راه خودشان ادامه دهند و تازه باز هم معلوم نیست در همان راه جدید به رفتن ادامه بدهند یا این‌که باز هم مسیر خود را تغییر دهند. شاید خیلی‌ها فکر کنند نباید حتی نزدیک چنین آدم‌هایی بشوند؛ آدم‌هایی که به نام سست عنصر معروف هستند.

بگذار این “خیلی‌ها” هر چه دوست دارند فکر کنند، هیچ اهمیتی ندارد.… ادامه نوشتار