برای بستن ESC را فشار دهید

نوشتار

2 مقاله

اگر همین حالا از من بپرسند یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های بین یک نویسنده حرفه‌ای با یک مبتدی در چیست، به احتمال زیاد خواهم گفت که اولی نشان می‌دهد و دومی نقل می‌کند. پی بردن به این‌که نویسنده‌ای چقدر در کارش ماهر است با توجه به همین یک اصل خیلی ساده خواهد بود. حالا اگر شما نیز از دسته دوم باشید و تازه به جمع نویسنده‌ها پیوسته باشید، لابد می‌پرسید منظورم چیست؟ نقل کردن یعنی چه؟ نشان دادن چه معنایی دارد؟ لازم نیست تعجب کنید. در ادامه، موضوع را با ذکر مثال برای شما شرح می‌دهم. قبل از این‌که وارد بحث تفاوت نقل کردن و نشان دادن بشویم، باید این را یادآور شوم که هر آن‌چه لازم دارید در جزئیات پنهان شده است. این‌که من به شما بگویم به جای نقل کردن، باید در نوشتارهای خود نشان دادن را سرلوحه قرار دهید، سبب نمی‌شود که کیفیت نوشته‌های شما ناگهان ارتقاء یابد….

نگارش را نگارنده‌ها یک فعالیت برآمده از ذوق و هنر می‌دانند به این معنی که برای یک نویسنده کسب درآمد در صدر اهداف دانسته نمی‌شود. ما می‌نویسیم چون از نوشتن لذت می‌بریم، چون نوشتن را دوست داریم، چون با این کار به آرامش درونی می‌رسیم. اوج افتخار یک نگارنده این است که بتواند افکارش را به کلمات تبدیل کند و بعد این کلمات را روی هم جمع کند تا به نامه‌ها و مقاله‌ها و کتاب‌ها برسد و بعد از این همه، محصول زحمات خودش را همچون کودکانش دوست می‌دارد. اما با این همه، اگر کسی بخواهد نویسنده بودن را به چشم یک حرفه بنگرد، چه بخواهد و چه نخواهد باید از آن پولی به جیب بزند. به هر حال زندگی خرج دارد و شکم نویسنده هم مثل شکم هر آدم دیگری باید پر باشد تا بتواند به خوب نوشتن ادامه بدهد. این نه با هدف تقلیل دادن جایگاه نگارش است…