برای بستن ESC را فشار دهید

نگرش

1 مقاله

در سخن، هر گاه حرف از دید و نگرش به میان می‌آید معمولا هر دو را مترادف یکدیگر می‌دانیم. هر دو در لغت به معنی عقیده یک شخص نسبت به یک مساله ترجمه می‌شود. ولی زمانی که بخواهیم در حرفه نگارش داستان به این دو کلمه بنگریم، ما با دو مفهوم کاملا متفاوت مواجه هستیم. شاید اگر بخواهم به طور خلاصه موضوع را شرح بدهم بتوانم این‌طور بگویم که دید در داستان به شیوه نگارش و روایت قصه می‌پردازد، در حالی که نگرش همان جهان‌بینی کلی شخصیت داستان است. حال اگر بخواهیم به طور مفصل به این مساله بپردازیم و ببینیم که هر کدام از این دو ماهیت در عمل چه معنایی دارند و چطور می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، لازم است کمی بیشتر وارد جزئیات بشویم. مفهوم دید در نگارش داستان دید یا همان زاویه دید همان شکل و شیوه‌ای است که نویسنده برای روایت داستان برمی‌گزیند. به طور کلی…