از گیاهان انرژی بگیر

در این روزگار پر از دردسر و مشکلات مختلف، خیلی ساده است که انرژی ما زود تمام شود. بعضی روزها آن‌قدر کار و مشغله روی سر آدم فرو می‌ریزد که هنوز به نیمه روز نرسیده خستگی و آشفتگی در تک تک سلول‌ها احساس می‌شود. چیزی نمی‌گذرد که کم‌کم متوجه می‌شوی حال کار کردن نداری، مدام در حال خمیازه کشیدن هستی، حوصله فکر کردن و تمرکز کردن را نداری و دوست داری زمان با سرعت بیشتری بگذرد تا تو بالاخره از شر کار کردن خلاص بشوی و بروی کمی استراحت کنی.

این حس عجیبی نیست. شاید خیلی از ما، یا اصلا چرا راه دور برویم، خود من بارها و بارها این حس را تجربه کرده‌ام.… ادامه نوشتار